ÚČETNICTVÍ

 

Poskytujeme zejména:

  • zpracování daňové evidence
  • zpracování účetnictví v souladu s platnými českými účetními předpisy
  • výkaznictví o hospodaření dle požadavků klienta
  • zpracování vnitropodnikové účetní směrnice dle požadavků a podmínek klienta (návrh účtové osnovy, analytických účtů atd.)
  • návrh a realizace manažerského účetnictví (účtování dle středisek, výkonů, strojů, zúčtování režií)
  • účetní administrativa, vystavování faktur, vnitřních účetních dokladů…
  • průběžná komunikace s klientem, včetně rozboru ekonomických dat a jejich vysvětlení
  • účetní dohled a kontrola klientem vedeného účetnictví

Zpracováváme daňovou evidenci, ale zejména účetnictví. Naší filozofií je, že při stejné pracnosti (tedy i ceně) je účetnictví (podvojné účetnictví) systémem daleko propracovanějším a průhlednějším a případné chyby jsou snadno a cíleně odhaleny již při zpracování. Účetnictví tedy zajišťuje pro klienta nejen daleko větší vypovídací schopnost ale i větší bezpečnost. Zajišťujeme přechod z daňové evidence na účetnictví včetně daňové optimalizace tohoto přechodu. Včasný a plánovaný přechod z daňové evidence na účetnictví ochrání podnikatele před „daňovým šokem“ při jednorázovém dodanění aktiv (zásob, pohledávek…) v případě ukončení činnosti.

 

Copyright Albac.cz