Reference

Spolupracujeme s klienty v oblastech s právními formami podnikání, které jsou běžné v sektoru malého a středního podnikaní:
fyzické osoby včetně spolupracujících osob 

 • sdružení fyzických osob 
 • společnosti s ručením omezeným 
 • akciové společnosti 
 • komanditní společnosti 
 • sdružení vlastníků jednotek 
 • občanská sdružení


Aby účetnictví plnilo svůj účel, je třeba při jeho zpracování co nejvíce přihlédnout k profilu organizace.

Zkušenosti máme:

 • maloobchodní organizace
 • velkoobchod
 • obchod provozovaný mimo řádné provozovny
  (internetové obchody)
 • provozovny služeb v gastronomii a ubytování
 • výrobní společnosti
 • Autodoprava
 • Stavebnictví
 • Řemesla
 • Finanční poradenství
 • Svobodná povolání 
 • Advokátní kanceláře 
 • Nestátní zdravotnická zařízení 
 • Majitelé nemovitostí 
 • Sdružení vlastníků bytových jednotek 
 • Občanská sdružení 
 • IT služby 
 • Zahraniční obchod 
 

Copyright Albac.cz