OSTATNÍ SLUŽBY

 

  • zpracování ekonomických analýz
  • zpracování podnikatelských záměrů k žádostem o úvěry
  • rekonstrukce účetnictví, zpětná kontrola
  • pomoc se založením společnosti, sdružení
  • likvidace společnosti
  • příprava a návrhy obchodních smluv
  • účast na obchodních a jiných odborných jednáních dle požadavků klienta
  • zpracování statistického výkaznictví klienta dle požadavků Statistického úřadu
 

Copyright Albac.cz