DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

 

Daňové poradenství zajišťuje Ing. Milena Trpělková, daňový poradce č. 3603 zapsaný v komoře daňových poradců od roku 2001, která je současně i účetním poradcem. Výkon daňového poradenství je ze zákona povinně pojištěn odpovědností za případné škody. Stálí klienti dostávají servis daňového poradce automaticky v rámci poskytování komplexních služeb.

  • daňové poradenství, tj. konzultace k řešení konkrétních daňových případů dle individuálních požadavků klienta
  • daňová optimalizace, její návrh a realizace
  • zastupování prostřednictvím generální plné moci před správními orgány, případně v soudním řízení celoroční řízení
  • daňových agend a rizik
  • zpracování všech daňových přiznání včetně dodatečných
  • přiznání k dani z příjmů v prodloužených termínech do 30.6.
  • průběžná implementace novel daňových zákonů do agend klientů
 

Copyright Albac.cz